top of page

HR - om människor, pengar och möjligheter

Uppdaterat: 28 mars 2023


"Personalen är vår största kostnad."

Har du hört den frasen någon gång? Kanske till och med har uttalat den själv på något budgetmöte när styrelsen vill veta var ni gör av alla pengarna. Låt mig återkomma till vad den här lilla meningen faktiskt betyder och vilken inverkan den har på just pengaflödet.


Human Resources, ett område som ständigt är aktuellt och som numera också ofta blir ifrågasatt på många olika sätt. Vad är det egentligen och vad ska en HR-avdelning hålla på med?

När lönehanteringen är outsourcad, konsulter jobbar med ledarutvecklingen och rekryteringen sköts av en extern firma, då uppstår frågan om vilken roll HR ska ha.


Det finns naturligtvis inte bara ett enda korrekt svar på den frågan. Alla företag har olika behov och olika strukturer. Dessutom är ju HR ibland lika med det lilla företagets VD. (Som också är marknadschef och kopieringsmaskinsreparatör), men nu är ju det här min krönika och jag tänker därför ta mig friheten att göra mina egna reflektioner.

Under höstens digitala HR-nätverk, som jag har fått förmånen att facilitera åt Bokadero Arena, ser jag fram emot att få höra både inbjudna experters åsikter och förhoppningsvis även dina tankar och erfarenheter. Mer info och anmälan här.


I den här krönikan tänkte jag börja i en mer grundläggande ände, än i exakta arbetsbeskrivningar för HR. Tillbaka till frågan i min inledning.

För mig är det ologiskt att maskiner noteras som "investeringar" i den ekonomiska redovisningen samtidigt som personal redovisas som "kostnader". Det finns väl inget företag som vill att personalen ska vara en kostnad??

De anställda ska ju utföra ett arbete som gör företaget vinstdrivande. Med andra ord, de ska leverera ett större värde till företaget än vad lön och andra omkostnader går på.

Dessutom gör man avskrivningar på maskiner för att de över tid sjunker i värde. Med medarbetare som trivs på jobbet, är det ju precis tvärt om. De ÖKAR i värde genom den erfarenhet och kunskap som de samlar på sig under sin anställning. Alltså ytterligare ett skäl till att betrakta dem som en investering.


"Om vi inte vänder trenden snart så kommer vi att behöva säga upp folk"

Den här meningen, tillsammans med den som inledde krönikan, "Den största kostnaden vi har i företaget är personalen", är sannolikt de två bästa uttalandena att använda om man vill döda engagemang och förvandla personalen till just en kostnad. Varför då?


Tänk efter. Känn efter. Ta en minut och reflektera över frågorna nedan.

  • Hur känns det inom dig att bli kallad för en "kostnad"?

  • Hur motiverande är det att bli hotat med avsked om inte företagets vinst går upp?


Min mission som föreläsare och utbildare, är att få företag att på riktigt se och förstå den enorma potential som finns i humankapitalet - personalen. Det är i det här sammanhanget som HR-funktionen är en så viktig och intressant faktor.

Oavsett vilka exakta arbetsuppgifter som företagets HR-medarbetare har, så är min fasta övertygelse, att den i särklass viktigaste rollen de har, är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska generera företaget eller organisationen framgång, oavsett om det innebär vinst i pengar eller i andra värden, som t ex inom offentlig sektor.

Sådana förutsättningar skapas genom att fylla vardagen med engagemang, delaktighet, trivsel, utvecklingsmöjligheter och arbetsglädje.


"Jaha, tänker kanske du som är HR-chef, det var ju en smidig liten uppgift du lade på mina axlar!"

Nej, det är just det som är grejen! Det är inte du som ska fixa det här själv! Om HR-avdelningen ska kunna åstadkomma detta så måste hela kedjan förstå vad som krävs för att driva ett effektivt och modernt HR-arbete.

Styrelsen, ledningsgruppen och enskilda ledare måste samverka med HR i vardagen, prioritera HR i budgeten och göra jobbet på HR-avdelningen till något roligt, givande och engagerande.

Just av den här anledningen tackade jag ja till att facilitera Bokadero Arenas nya, digitala nätverk med inriktning HR.

Jag vill fylla träffarna med konkreta tips, inspirerande föreläsare, användbar kunskap och en massa annat spännande som alla ni som jobbar med de humana frågorna ute i vårt samhälle behöver för att göra personalen till just en resurs.


Välkommen med din anmälan!


Har du frågor eller reflektioner som du vill dela med dig av? Då får du gärna kontakta mig.

Elise Slotte

00351 932875390 (Ring gratis via WhatsApp)


Comments


bottom of page